Vivillekene 2022 – Nå kan du melde deg på!

Nå kan du melde deg på Vivil-lekene 2022 på våre WEB-sider. Det gjør du ved å velge Meld på Vilvil-medlem i menyen NY:VIVIL-LEKENE 2022. Vi ber om at alle benytter den digitale løsningen. Du må ha en aktiv E-post adresse for å kunne melde deg på. Snakk med noen som kan hjelpe deg med påmeldingen, for eksempel noen hjemme der du bor. Vi ønsker ikke å motta påmeldinger på vanlig E-post.

Med den digitale påmledingen vil du:

  • kunne forandre påmelding selv helt fram til påmeldingsfristen
  • dele påmeldingen med andre
  • gi riktig og fullstendig informasjon slik at du blir med på det du ønsker
  • unngå at informasjon blir oversett når du bare sender en vanlig E-post.
  • spare Vivil’s administrasjon for ekstra arbeid

Velkommen til Vivillekene 2022!