Vivil medlemskveld!

Påmelding til david@vivilil.no på vanlig måte. Kr 100 pr,- person til konto 6233.05.09258. Merk innbetaling med navn.