VinterVivil avlyses!

Vi har sett oss nødt til å avlyse VinterVivil 2020 grunnet lite påmeldinger og dårlige forhold. 

 

Vi beklager veldig og håper å komme sterkt tilbake neste år med et supert vinterarrangement!