Smitteverntiltak for idretten i Bærum 4. – 18. Januar

 

De nye Smittevernreglene berører alle Vivil`s treningsgrupper som trener innendørs. Det blir derfor ingen innendørs trening før 18. Januar. 

Alle utendørsgrupper kan fortsette trening, men holde en meters avstand. Innendørsgrupper kan trene ute dersom det er ønsker om det. 

Utdrag fra smitteveileder:

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.

Du kan lese mer her: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19