Ny styreformann og nestleder i Vivil IL

Harald Mjelva, vår nåværende nestleder har sagt ja til å ta over som ny styreformann. Videre skal Håvard Grenan inn som ny nestleder.  Tusen takk til Håvard og Harald som har sagt ja til mer ansvar og nye roller.

Ny styreforman 

Navn: Harald Mjelva

Ny nestleder

Navn: Håvard Grenan

En stor takk

Vivil Idrettslag er i stor grad avhengig av frivillig innsats for å kunne opprettholde et godt idrettstilbud for våre medlemmer. Takket være hjelpen fra styret, trenere og frivillige kan våre medlemmer være stolte av idrettslaget sitt. Det er i det minste vi! Tusen takk! 🌿