Meld deg inn i Vivil IL

Har du lyst til å bli medlem i Vivil Idrettslag kan du fylle ut dette skjemaet. Du kan også kontakte oss på telefon 67 13 18 60 eller mail post@vivilil.no. Medlemskontingenten er for tiden kr. 500 Årskontingenten fastsettes fra år til år på årsmøtet i februar/mars. Dersom du er kjent med Norges idrettsforbunds løsning Min idrett kan du også melde deg inn i Vivil IL på den måten.

Vivil IL trenger også støttemedlemmer. I tillegg til å gi en verdifull økonomisk støtte, er støttemedlemmene viktige hjelper rundt driften av laget og gruppene. Et støttemedlem har fulle rettigheter på årsmøtet.

Kontingenten betales til kontonr. 6219.05.81719

Kontaktskjema
* Angir et obligatorisk feltNorges idrettsforbund (NIF) og Vivil IL behandler alle personlige opplysninger konfidensielt og etterlever kravene til personvern i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (“personopplysningsloven”) med tilhørende forskrifter.

Idretten har egne bransjeregler for databehandling som setter krav til den sentrale idrettsdatabasen om hvordan og hvorledes de registrerte medlemsopplysningene skal håndteres.