Mary Trane

Mary Trane ble født rett i nærheten av Trondheim i 1944 og fikk påvist såkalt psykisk utviklingshemming ganske tidlig.

               Familien sørget for tilrettelagte aktiviteter, og et lokalt helsesportlag hadde tilbud til Mary der hun kunne være med å løpe og spille boccia utover på 60 og 70-tallet. Mary begynte å bli en voksen kvinne, men stagnerte i modenhet til en alder rundt 4-5 år. Hun hadde derfor mange av de samme behovene resten av livet for å kunne være i aktivitet, ha det gøy og oppleve fine dager med glede og innhold. Hun var avhengig av hjelp for å gjøre mange oppgaver og øvelser som mange tar for gitt. 

Mary var 37 år under de aller første Vivil Lekene som ble avviklet i 1980.  Vi vet ikke hvor mange ganger hun var med, men hun spilte Boccia og gjorde kaste og løpeøvelser, ifølge hennes tante Torild. Hun var verge for Mary de siste årene etter morens død for en tid siden. Mary har sannsynligvis reist til Bærum med et helsesportlag fra Trondheimsdistriktet eller med ansatte fra boligen Halsetheimen, der hun bodde lenge.

               Hun gledet seg enormt til disse turene. Det var årets høydepunkt, og et naturlig samtaleemne i hverdagen. Gleden Mary opplevet som utøver under Vivil-Lekene var svært tydelig for hennes slekt og familie.

Mary Trane døde tidligere i år, og hennes arvinger besluttet å gi alle hennes midler til Vivil Idrettslag som takk for fine opplevelser for Mary, og med ønske om fortsatt fremtidig aktivitet for utviklingshemmede.

På vegne av styret og idrettslaget er det en glede å motta denne gaven. En slik donasjon forteller mye om de historiene som finnes rundt omkring i landet vårt, og som vi skal ta vare på. Forhåpentlig kan vi være med på å lage nye historier for mange flere mennesker i fremtiden.

David