Invitasjon til Årsmøte 2019 i Vivil IL onsdag 20. Mars

Til alle medlemmer i Vivil Idrettslag.

Innkalling til ÅRSMØTE 2019

 

Du innkalles med dette til årsmøte

Onsdag 20. Mars kl. 1900

Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelandsplass 10, Seniorbasen

 

SAKSLISTE:

sak      1          : Åpning.

sak      2          : Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling.
  2.   Godkjenning av saksliste.
  3. Godkjenne de stemmeberettigede.
  4.    Valg av dirigent.
  5. Valg av referenter.
  6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

 sak     3          : Årsberetning 2018 inkludert gruppenes årsberetning.

 sak     4          : Regnskap 2018

 sak     5          : Innkomne forslag  

 sak     6          : Fastsettelse av kontingent for 2019

 sak     7          : Fastsettelse av treningsavgift 2019

 sak     8          : Budsjett 2019

sak      9          : Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 sak     10          : Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 sak     11        : Valg.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

Sandvika, 15. Februar 2019

VIVIL IL

STYRET

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”3811,3816,3818,3812,3833,3837,3836,3845,3840,4586″]