Informasjon fra Vivil IL vedrørende Koronavirus

Vivil Idrettslag følger utviklingen av koronasmitten i Bærum, og gjør løpende risikovurderinger på grunnlag av  råd fra Folkehelseinstituttet, Kommunelege og NIF.

Samtidig prøver vi på en ansvarlig måte å bidra til at også våre medlemmer kan gjennomføre sine planlagte aktiviteter så langt det er mulig.

Ett viktig verktøy er tilgjengelig hånd-desinfeksjonsmiddel, eller såpe og vann. Vi ber alle være nøye med håndvask og håndhygiene. Vi ber alle om å være oppmerksom på dråpesmitte, og sørge for å hoste inn i armhulen eller i et lommetørkle.

 

Vår håndtering er avhengig av at vi får presis tilbakemelding på om vi har medlemmer som er smittet eller hvor det er mistanke om smitte. I så tilfelle ber vi deg ta kontakt med trener eller leder, som igjen vil ta kontakt med daglig leder i Vivil IL. For øvrig ber vi medlemmene forholde seg til de anvisninger som helsemyndigheter eller lokale myndigheter gir på nett eller i media.

 

Vi forstår rådene fra helsemyndighetene slik at vi blir bedt om å utøve føre-var prinsippet, dvs: 

  • at man ikke skal håndhilse/klemme
  • at man sender ut informasjon både til utøver og andre som skal delta på våre treninger/våre arenaer om at utøvere (og publikum) med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene ikke skal delta
  • at alle besøkende personer skal melde tilbake til ansvarlig arrangør (post@vivilil.no )om noen utøvere får påvist Koronavirus inntil 14 dager etter trening.

 

For ytterligere informasjon og generelle spørsmål, ta kontakt med daglig leder David Støre på telefon: 92026278

 

Se informasjon fra NIF og fra kommunen sine hjemmesider: 

Informasjon om Koronavirus fra NIF

Informasjon om Koronavirus fra Bærum Kommune

Råd og risikovurdering fra FHI under arrangementer

 

Hilsen Vivil IL

Hovedstyret