HVA SKJER I VIVIL FOTBALL I 2023.

ENDRINGER AV TRENINGSTIDER:

Styret i Vivil og fotballstyret har over tid jobbet for å forbedre både det sportslige tilbudet i Vivil generelt , men også med å sikre trenertettheten i Vivil Fotball spesielt. I forbindelse med dette arbeidet er det nå besluttet at Vivil Fotball endrer treningsdag fra torsdag til tirsdag fra og med 2. mai. Tidspunktet mellom kl.18 og 19 forblir uendret. Endringen skjer i forbindelse med overgangen fra innetrening i Gjønneshallen og til utendørstrening ved Nadderud Arena (samme sted som i fjor). Det betyr at innendørs trening i Gjønneshallen fortsetter alle de gjenværende torsdagene i mars og april fra kl.18 til 19 (treningsfri i påskeuken 6. april). Og fra tirsdag 2. mai bytter vi treningsdag og starter samtidig opp utendørstreningen ved Nadderud Arena. Til høsten, når innetreningen i Gjønneshallen starter opp igjen, vil det fortsatt være tirsdager som blir treningsdag.

Vi håper flest mulig har mulighet til å fortsette på fotball til tross for denne endringen. Og vi vil få ønske alle nye og tidligere spillere velkommen til fortsatt fotballglede i regi av Vivil. Ta gjerne kontakt med trenerteamet eller støtteapparatet dersom du har spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen

Johannes og Rohet (trenere), Camilla og Terje (støtteapparat)

STJERNESERIEN:

Vi har også i år meldt oss på Stjerneserien for inneværende år. Selv om kampoppsettet ennå ikke er ferdig vil vi veldig gjerne at dere holder av datoene allerede nå. For at det skal bli enklest mulig å sette sammen lag og sikre nok spillere, vil vi gjerne ha tilbakemelding fra dere på om dere kan stille eller ikke. I den anledning ble det på siste treningen 14. mars levert ut ett informasjonsskriv som også innehold en svarslipp. Ber om at utfylt svarslipp returneres til en av trenerne eller en i støtteapparatet på trening så snart som mulig. Informasjon om transport og klokkeslett for de ulike kampdagene vil bli gitt ut 1 uke før kampdagen.

Kampene avholdes følgende sted og dato:

Røa IL Lørdag 13. mai

Furuset Søndag 18. juni

Fjellhamar FK Lørdag 26. august

Gjelleråsen Søndag 24. september

VIVIL-LEKENE avholddes helgen 2. – 4. juni 2023 i Bærum Idrettspark. Vi gleder oss til å se flest mulig av dere både i fotball, men også de andre grenene. Sjekk ut nettsiden der du også kan melde deg på: https://vivillekene.no

LANDSTURNERINGEN I HÅNDBALL OG FOTBALL avholdes i Lillehammer fra 8. – 10. september. Vi satser på like godt oppmøte som i fjor. Så hold av helgen. Nærmere informasjon kommer. Er du nysgjerrig allerede nå kan du finne mer info på nettsiden https://www.landsturneringen.no.