Håndball – trening avlyst 17. november og oppstart fellestrening fra 24. november

Torsdag 17. november er det ikke håndballtrening. Anbefaler at dere som har lyst stiller opp som supporter for fotballen under årets viktigste kamp (se egen sak på hjemmesiden).

Fra torsdag  24. november starter vi opp igjen fellestrening for alle fra kl. 17:30 til kl. 19:25. Vi går da tilbake til normalen som vi hadde før korona.

Siste trening før jul er torsdag 15. desember.

Vel møtt 🙂