Berit Ommedal har gått bort

Det er med stor sorg at Vivil IL har mottatt meldingen om  Berit Ommedal’s bortgang.

Berit var helt sentral i stiftelsen av Vivil i desember 1978 og var klubbens første leder. I tillegg til å være styrets leder var hun selve drivkraften i klubben og Vivillekene. Berit var lærer ved Haug skole, og tok initiativ til å starte en håndballgruppe med bare jenter. Med hjelp fra foreldre utvidet vi tilbudet med fotball og barneidrett. Fra den spede begynnelse med 40 medlemmer framstår Vivil IL i dag som et velfungerende idrettslag med over 180 aktive medlemmer. I starten ble det meste av arbeidet for Vivil IL gjort på frivillig basis, men etter hvert ble dette for mye til at det var mulig. Fra 1994 fram til 2003 arbeidet Berit Ommedal som daglig leder av Vivil.

I over 30 år arbeidet hun for at også psykisk utviklingshemmede skulle ha et fullferdig idrettstilbud i form av gode tilbud med trening og konkurranser. I tillegg har hun hatt sentrale verv i krets, forbund og på nordisk plan og har engasjert seg i den idrettspolitiske debatten som har pågått med hensyn til øvelsesutvalg, regelverk, integrering.

Berit Ommedal drev selv idrett som aktiv håndballspiller og ikke minst som bordtennisspiller. Hun har i alt 21 individuelle senior-NM i single (8), damedouble (11) og mixed double (2) i perioden 1957–71. Hun mottok Kongens fortjenestemedalje i gull i 1996 og ble tildelt Stortingets presselosjes toleransepris 1992.

Vi lyser fred over hennes minne!