Mary Trane
Administrasjon
Mary Trane ble født rett i nærheten av Trondheim i 1944 og fikk påvist såkalt psykisk utviklingshemming ganske tidlig.                …