Årsmøtet 2017

ÅRSMØTE 2017

Ble avholdt  Tirsdag 28. Mars kl. 1900

I kommunegården, Arnold Haukelandsplass 10 i Sandvika.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Vivil IL’s årsmelding for 2016, herunder årmeldinger fra  gruppene.
  5. Vivil IL’s regnskap for 2016 i revidert stand.
  6. Innkomne forslag og saker.
  7. Fastsettelse medlemskontingent for 2017
  8. Vivil IL’s budsjett for 2017.
  9. Vivil IL’s organisasjonsplan.
  10. Valg.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Sakspapirer til årsmøtet vil bli publisert på denne siden senest 1 uke før årsmøte.

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

[dg new_window=”true” columns=”3″ ids=”1676,1677,1678,1681,1682,1683,1685″]

[dg new_window=”true” columns=”3″ fancy=”false” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”1714,1717,1720,1716,1739,1715,1721,1719,1710,1711,1712,1713″]

[dg new_window=”true” columns=”3″ fancy=”false” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”1714,1717,1720,1716,1739,1715,1721,1719,1710,1711,1712,1713,1835″]