Aktiviteter i Vivil Idrettslag

Norges Idrettsforbund har langsomt åpnet opp for organisert idrett i alle særforbund. Klubbene blir oppmuntret til å gjennomføre gode smitteverntiltak ved trening.

Vivil Idrettslags ledelse har besluttet at vi venter med å åpne alle våre aktiviteter på generelt grunnlag, til etter sommerferien. Våre utøvere er i risikogrupper sett i forhold til mange andre mennesker, og mange kan også ha problemer med å utøve nødvendig disiplin i smittevernreglement. 

Dersom enkeltgrupper ønsker å organisere treninger er det åpent for dette fra dd.  – men vi anbefaler at det kun bør foregå utendørs. 

Les mer på Norges Idrettsforbunds sider i linken under. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ 

Hilsen Styret