BLI MED PÅ SOMMERFEST MED VIVIL IL OG DISSIMILIS!

NB!

Sommerfesten i kveld flyttes til Skui Grendehus, adresse: Skuiløkka 13.

Hjelp oss med å spre ordet, slik at alle festløvene havner på riktig adresse!