Akershusserien 2017 Spiller Lørdag 10.juni Lillestrøm

LILLESTRØM IDRETTSPARK -HALLEN
Reiser samlet i egen buss.

Oppmøte på GJØNNES IDRETTSHALL  Kl. 09.00

Retur ankomst Gjønnes kl.15.30

Informasjonsskriv